จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้   2
ประจำวันนี้   28
ยอดรวม   79654
เริ่มต้นเปิดใช้งาน
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
 
ยินดีต้อนรับ :: 44.220.44.148 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567
กลุ่มเลขต้องห้าม
หมายเลข ความหมาย
001 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด
010 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด ไมเกรน โรคเกี่ยวกับสายตา
011 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด
018 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด ถูกแทงข้างหลัง พังเพราะอารมณ์
020 ภูมิแพ้
030 ไมเกรน โรคเกี่ยวกับสายตา โรคจิต
034 ปลาหมอตายเพราะปาก
037 อุบัติเหตุ ผ่าตัด เคราะห์กรรม
040 โรคเกี่ยวกับช่องท้อง
060 ภูมิแพ้
070 ข้อต่อ กระดูก เอ็น อัมพาต
073 เลขทาส งานหนัก
077 เลขทาส งานหนัก
079 ขึ้นคาน
080 ภูมิแพ้ โรคจิต เกี่ยวกับสิ่งเสพติด
081 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด
089 สัมผัสสิ่งลี้ลับ
090 ขึ้นคาน
097 ขึ้นคาน
098 สัมผัสสิ่งลี้ลับ
100 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด
101 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด ไมเกรน โรคเกี่ยวกับสายตา
108 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด
110 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด
121 โรคจิต
123 รักร้าว รักร่วง
131 โรคเกี่ยวกับช่องปาก โรคเกี่ยวกับหัวเข่าถึงเท้า
137 อุบัติเหตุ ผ่าตัด เคราะห์กรรม
180 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด
181 ทรวงอก หัวใจ ปอด หลอดลม
188 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด
202 ภูมิแพ้
206 รักร้าว รักร่วง ภูมิแพ้ พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก
212 โรคจิต
213 รักร้าว รักร่วง
252 ทรวงอก หัวใจ ปอด หลอดลม
272 ภูมิแพ้
303 ไมเกรน โรคเกี่ยวกับสายตา โรคจิต
307 เลขทาส งานหนัก
313 โรคเกี่ยวกับช่องปาก โรคเกี่ยวกับหัวเข่าถึงเท้า
321 รักร้าว รักร่วง
337 อุบัติเหตุ ผ่าตัด เคราะห์กรรม
343 โรคเกี่ยวกับช่องปาก
367 อุบัติเหตุ ผ่าตัด เคราะห์กรรม
370 เลขทาส งานหนัก
373 โรคเกี่ยวกับหัวเข่าถึงเท้า
376 อุบัติเหตุ ผ่าตัด เคราะห์กรรม
377 อุบัติเหตุ ผ่าตัด เคราะห์กรรม
404 โรคเกี่ยวกับช่องท้อง
405 ขึ้นคาน
430 ปลาหมอตายเพราะปาก
434 โรคเกี่ยวกับช่องปาก
474 วิตกกังวล นอนไม่หลับ
504 ขึ้นคาน
505 ขึ้นคาน
509 ขึ้นคาน
525 ทรวงอก หัวใจ ปอด หลอดลม
555 ขึ้นคาน
575 วิตกกังวล นอนไม่หลับ
585 โรคเกี่ยวกับช่องท้อง
602 รักร้าว รักร่วง ภูมิแพ้ พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก
606 ภูมิแพ้
608 รักร้าว รักร่วง
637 อุบัติเหตุ ผ่าตัด เคราะห์กรรม
686 เกี่ยวกับสิ่งเสพติด
703 เลขทาส งานหนัก
707 เลขทาส งานหนัก ข้อต่อ กระดูก เอ็น อัมพาต
709 ขึ้นคาน
721 รักร้าว รักร่วง
727 ภูมิแพ้
730 เลขทาส งานหนัก
733 อุบัติเหตุ ผ่าตัด เคราะห์กรรม
737 อุบัติเหตุ ผ่าตัด เคราะห์กรรม โรคเกี่ยวกับหัวเข่าถึงเท้า
747 วิตกกังวล นอนไม่หลับ
757 วิตกกังวล นอนไม่หลับ
763 อุบัติเหตุ ผ่าตัด เคราะห์กรรม
770 เลขทาส งานหนัก
773 อุบัติเหตุ ผ่าตัด เคราะห์กรรม
777 เลขทาส งานหนัก
779 ขึ้นคาน
797 ขึ้นคาน
799 ขึ้นคาน
801 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด
806 รักร้าว รักร่วง
808 ภูมิแพ้ โรคจิต เกี่ยวกับสิ่งเสพติด
810 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด ถูกแทงข้างหลัง พังเพราะอารมณ์
818 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด ทรวงอก หัวใจ ปอด หลอดลม
858 โรคเกี่ยวกับช่องท้อง
868 เกี่ยวกับสิ่งเสพติด
881 โดนหักหลัง บีดเบียนตลอด
890 สัมผัสสิ่งลี้ลับ
905 ขึ้นคาน
907 ขึ้นคาน
970 ขึ้นคาน
977 ขึ้นคาน
979 ขึ้นคาน
980 สัมผัสสิ่งลี้ลับ
997 ขึ้นคาน
 
Copyright 2016 By www.jajaa.com - All Rights Reserved (Thailand).
ปรับปรุงล่าสุด : May 15 2023 09:21:10.